top of page

Pandeminin Yüz Yüze Eğitimde Öğrenci Davranışlarına Etkisine İlişkin Öğrenci Görüşleri makalemiz yayımlandı

Yüksek lisans öğrencim Hilal Şükran BEHLÜL ERKAN ile Pandemi dönemindeki online eğitimin, yüz yüze eğitime başladıktan sonra ne tür etkilerinin olduğunu çalıştığımız araştırmamız yayımlandı.

Araştırmaya katılan öğrenciler, pandemi döneminden sonra sınıf ortamında çeşitli uyum problemleri yaşadıklarını, ödev yapma alışkanlıklarında farklılık olmadığını belirtmişlerdir. 

Ayrıca öğrenciler, pandemi sürecinde akranları ve öğretmenlerinden uzak kaldıkları için özlemlerinin arttığını da  ifade etmişlerdir. 

Devamı için

image_edited.jpg

AKADEMIK YAYINLARIM

MAKALEM

KARAKTER DİLİ OLARAK “MÜSBET HAREKET”

t_edited.jpg
bottom of page